Søk

Du er her:

FO Møre og Romsdal - Representantskapsmøte årsperioden 2018 - 2020

Molde , 10.09.2018

Tid: Mandag 10. september kl. 9:30 – 17:00, middag kl. 18:00

Sted: Quality Hotel Alexandra, Storgata 1-7, 6413 Molde.

 

Velkommen til det første representantskapsmøtet i årsmøteperioden 2018 - 2020.

Sakliste med tidsplan og saksdokumenter blir sendt elektronisk til representantskapsmedlemmene senest 27. august. Vi oppfordrer klubbene til å melde saker til representantskapet. Frist for innkomne saker til møtet er 3.september, på epost til: avd@fo-moreogromsdal.no

 

Vi håper å se representanter fra alle fylkets FO klubber på møtet.   

Reise og overnatting

Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport der det er mulig. Representantskapsmedlemmer får reiseutgifter og eventuell overnatting dekket etter gjeldende reiseregulativ for tillitsvalgte. Overnatting fra 10. til 11. september dekkes dersom du også skal delta på FO Møre og Romsdals HTV – seminar påfølgende dag, eller har særlig lang reisevei, samt for styremedlemmer.

Medlemmene av representantskapet har rett til fri med lønn i hht. Hovedavtalenes bestemmelser: KS § 3-5 c, Spekter § 26, Staten § 34.

Påmelding: innen 27. august 2018, på FO.no eller epost til: avd@fo-moreogromsdal.no

Velkommen!

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning