Søk

Du er her:

FO Møre og Romsdal - Tillitsvalgtkurs KS - HTV og andre tillitsvalgte

Molde , 31.08.2017 - 01.09.2017

Tid: 31. august kl. 1100 – 01. september kl. 1300 - fra lunsj -  til lunsj

Stad: Molde Fjordstuer.

Tema: Mellomoppgjeret 2017 KS, lokale forhandlingar, forhandlingsteknikk.

Målet for kurset er at de skal ha naudsynt kunnskap til og med tryggleik kunne førebu dei lokale

forhandlingane i dykkar kommune opp mot behova til medlemmane og arbeidsgjevar. De skal

kjenne til kva som skjedde i dei sentrale forhandlingane som ligg til grunn for dei lokale,

kjenne bestemmingane som regulerar forhandlingane i dei ulike kapitla, gjennomføre

førebuande klubbmøte, drøftingsmøte med arbeidsgjevar og gjennomføre forhandlingane. 

Ein vil prøve også ha praktisk arbeid i grupper med rekning og møteførebuingar.

 

Sidan kurset byrjar til lunsj går ein ut frå at ingen treng tilknytingsdøgn, men det er mogleg –

skriv i så fall i kommentarfeltet i påmeldinga . For reise, nytt kollektivt – der det ikkje høver eller ein

får samkøyrd får ein dekka bruk av eigen bil etter eigne satsar. Alle må gjerne overnatte.

Påmelding helst på nett: https://www.fo.no/kurs-konferanser/, ev. e-post til:

avd@fo-moreogromsdal.no  innan 140817. Kurset gjev rett på permisjon etter hovudavtalen § 3-6.

VEL MØTT GODTFOLK!!!

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning