Søk

Du er her:

FO Nord-Trøndelag - Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Værnes , 22.11.2017

Tid:      onsdag 22.november 2017 kl. 10.00

Sted:   Scandic Hell Hotell - 600 m fra Trondheim Lufthavn Værnes

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Fellesorganisasjonen Nord-Trøndelag innkaller til ekstraordinært årsmøte

Det ekstraordinære årsmøte vil gjennomføres med separate årsmøter for FO Nord-Trøndelag og FO Sør-Trøndelag først. Dagens avdelinger behandler avvikling av nåværende avdelinger. Det skal avgis fullmakter til den nye avdelingen FO Trøndelag. Deretter avholdes årsmøte i ny avdeling hvor vi konstituerer interimsstyre for nytt FO Trøndelag. 

Separat årsmøte:

Saksliste:

1          Åpning

2          Konstituering                                                                                    

3          Oppløsning av FO Nord-Trøndelag med avgivelse av fullmakter

Felles årsmøte:

Saksliste:

 1. Åpning

 2. Etablering av FO Trøndelag

 3. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning

 4. Valg av interimsstyre

 5. Leder, nestleder, 2 fylkessekretærer, organisasjonstillitsvalgt som til sammen utgjør arbeidsutvalg

 6. Valg av profesjonsfaglige ansvarlige – en fra hver profesjon

 7. Valg av utvalg – hvorav leder sitter i styret

  1. Tariffpolitisk utvalg

  2. Internasjonalt utvalg

  3. Seniorutvalg

  4. Valg av kontrollkomite

  5. Valg av valgkomite

  Medlemmer av fylkesavdelingens representantskap har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte. Andre medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes ut minst 3 uker før årsmøtet pr. e- post og gjøres tilgjengelig på fylkesavdelingens hjemmeside senest 3 uker før årsmøtet. Papirutgaven sendes ut ved henvendelse.

  Valgkomiteene for FO Nord og Nord-Trøndelag er slått sammen og innstiller på valg til årsmøte.

  Det kalles inn til tillitsvalgtsopplæring/ representantskapsmøte 21.november med overnatting på samme hotell til de som ønsker det før det ekstraordinære årsmøte 22.november.

  FO dekker reiseutgifter og lunsj for alle som deltar på årsmøte.

  Påmelding; nordtrondelag@fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning