Søk

Du er her:

FO Nordland - Innkalling til årsmøte i FO Nordland

Mo i Rana , 13.03.2018 - 15.03.2018

Tid: 13.-15.mars 2018

Sted: Hotell Scandic Meyer-gården, Mo i Rana

 

Innkalling til årsmøte i FO Nordland

Det innkalles herved til årsmøte i FO Nordland.

Oppstart 13.mars med dagskonferanse om utdanningspolitikk 10.00 – 16.00 (kaffe og registrering fra kl. 09.30)

Årsmøtet avsluttes den 15.mars kl.14.00.

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

2.1 Innkallingens lovlighet

2.2 Valg av dirigent(er)

2.3 Valg av sekretær(er)

2.4 Valg av protokollkomité

2.5 Valg av redaksjonskomité

2.6 Valg av tellekorps

2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden

2.8 Godkjenning av forretningsorden

3. Årsberetning

4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning

5. Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram

6. Økonomi

6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden

6.2 Budsjett

7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.5)

8. Valg av:

a) Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.

b) Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.

c) Rådgivende utvalg

d) Valgkomité.

e) Kontrollkomité

f) Andre valg

Valgbare er alle medlemmer – unntatt B-medlemmer – av fylkesavdelingen som er à jour med kontingenten.

Fylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Saker som ønskes meldt inn til årsmøtet må sendes styret innen 12.februar 2018 på mail gunhild@fo-nordland.no

FO Nordland deler ut egen sosialarbeiderpris på årsmøtet, forslag til kandidater med begrunnelse sendes styret innen 12.februar 2018 på mail gunhild@fo-nordland.no

Profesjonsfaglig utvalg arrangerer konferanse om utdanningspolitikk.

Medlemmer som er 30 og 40 års jubilanter i FO vil bli invitert til årsmøtemiddag den 14.mars 2018, invitasjon sendes personlig.

Det søkes om permisjon etter følgende § i hovedavtalen:

KS: § 3-4

Spekter: § 52

Staten: § 39

Meld deg på via web, på www.fo.no Sørg for å sjekke at opplysningene om deg og din arbeidsplass er korrekte på weben slik at vi får riktig informasjonJ

Påmeldingsfrist: 1.februar 2018

For spørsmål eller annet ta kontakt med fylkesleder Gunhild Holthe på mail gunhild@fo-nordland.no

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning