Søk

Du er her:

FO NOrdland - Innkalling til representantskap høsten 2018

Bodø , 23.10.2018

Tid:      23. oktober - kl. 1000 – 25. oktober kl. 1400

Sted:   Bodø - 23. oktober – Folkets Hus og 24. og 25. oktober – Radisson Blu Hotell

 

Innkalling til representantskap høsten 2018

FO Nordland innkaller til representantskap 23. – 25. oktober 2018.

Saker til representantskapet må være innsendt til FO Nordland på mail gunhild@fo.nordland.no innen 25. september 2018. Sakspapirer og dagsorden sendes ut senest 2 uker før møtet.

Påmelding innen 25. september 2018 skal skje via vår nettside www.fo.no/kurs-konferanse (du må være innlogget). Husk å merk hvis du trenger overnatting fra dagen før. Etter påmeldingsfrist vil det ikke være anledning til å melde seg på direkte til avdelingen, grunnet hotellreservasjon.

Avdelingen dekker reise og opphold for delegatene. Reise bestilles hos Berg Hansen reisebyrå 76 11 00 00. Settes på FO Nordland og merkes «Representantskap». Bestill tidligst mulig, grunnet billettkostnader. Ombooking/avbestilling må klareres med avdelingen. «No show» – se årsmøtevedtak 5.1.5./2018

Hotell er bestilt til delegatene på Radisson Blu Hotell.

Permisjon søkes arbeidsgiver:

KS – HA del B § 3-5, c)

Stat – HA Kap. 8 § 39, 1.

Spekter – HA Del III, Kap. X § 52, b.

Delegater til representantskapet:

Vedtektene § 11.5 Fylkesavdelingens representantskap – Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, leder for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO studentene.

For spørsmål, kontakt gunhild@fo-nordland.no eller nina@fo-nordland.no

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning