Søk

Du er her:

FO Oppland - Er faglig tilnærming forenlig med markedsøkonomiens telling og måling

26.10.2017

Tid:      26.10.17

Sted :  Quality Strand Hotell, Strandgata 15, - Gjøvik

Er faglig tilnærming forenlig med markedsøkonomiens telling og måling?

Mange profesjonsutøvere i helse- og sosialfeltet, står i et krysspress mellom å ivareta en helhetlig og faglig tilnærming, og krav til effektivitet, rapportering og lojalitet til systemer de er satt til å forvalte.

Samtidig kan det virke som klienter/ bukere selv får skylden/ ansvaret for sosiale problemer i samfunnet.

I tillegg ser det ut som om nyliberalistisk tankegods preger omstillinger og effektivisering i offentlig sektor. Dette påvirker også bransjer det offentlige kjøper tjeneser fra, og utfordrer både profesjoner og fagforeninger.

Hvilke mekanismer virker inn på disse utfordringene og hva kan vi som tillitsvalgte eller profesjonsutøvere gjøre for å møte dem?

Dagen er godkjent som tillitsvalgtskolering, men er også aktuell for medlemmer og andre arbeidstakere.

Program 26.10.17:

0900-0930 : Registrering og kaffe/ te/ rundstykker

0930-1015 : Styringsrett vs. lojalitet....i et markedsorientert arbeidsliv v/ Ebba Wergeland, lege og spesialist i arbeidsmedisin

1015-1030 : Pause

1030-1115 : Styringsrett vs. lojalitet....i et markedsorientert arbeidsliv v/ Ebba Wergeland, lege og spesialist i arbeidsmedisin

1115-1130 : Pause

1130-1215 : Hjelpeapparatet når du selv er hjelper v/ Hege Kleven. Tidligere tillitsvalgt i FO og slagrammet.

1215-1315 : Lunsj

1315-1400 : Yrkesetikk i dagens arbeidsliv, v/ Erling Segelstad, Yrkesetisk råd FO

1400-1415 : Pause

1415-1500 : Yrkesetikk i dagens arbeidsliv, v/ Erling Segelstad, Yrkesetisk råd FO

1500-1515 : Avslutning og vel hjem !

Dagen er gratis for FO Opplands medlemmer. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn for deltakelse. Medlemmer som ikke er tillitsvalgte må også søke dekning av kjøreutgifter. Pris for ikke-medlemmer kr. 1000,-

Påmelding via web-portalen for medlemmer eller på post@oppland.fo.no for andre, innen 02.10.17

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning