Søk

Du er her:

FO Oppland - Representantskapsmøte 25. oktober

Gjøvik , 25.10.2017

Tid: 25. oktober 2017

Sted: Strand Hotel, Gjøvik - Elvegata 2-4

Representantskapsmøte

Møtet starter kl. 10.00

Registrering og kaffe/rundstykker fra kl. 09.30

SAKSLISTE:

Åpning

Konstituering

2.1       Innkallingens lovlighet

2.2.      Valg av dirigenter

2.3.      Valg av sekretær(er)

2.4       Valg av protokollkomite

2.5       Valg av tellekorps

2.6       Godkjenning av saksliste og dagsorden

2.7       Forretningsorden

Budsjettrevisjon 2017               

Uttalelser

Innkomne forslag

Permisjon søkes etter Hovedavtalens bestemmelsene i KS § 3.5, Stat § 39.1,

Spekter helse § 52, Virke § 4-4.4 og NHO § 5-8

Eventuelle forslag må være fylkesavdelingen i hende senest 11.10.17. Se egen invitasjon for kursdag den 26.10.17. Og gi beskjed ved påmelding om du ønsker overnatting.

Gi beskjed om du kommer eller ikke, snarest og innen 11.10.17 til  post@opppland.fo.no

PROGRAM FOR DAGEN:

0930-1000:                 Registrering med kaffe og rundstykker

1000-1200:                 Representantskapsmøte

1200-1300:                 Lunsj

1300-1345:                 Velferdsstatens betydning for samfunnsutviklingen og hvordan har vi kommet     

                                   hit Jørund    Hassel

1400- 1445:               Fire perspektiver på innvandring v/ Thor Solheim Ideologisk perspektiv

                                  Historisk perspektiv

1900:                         Middag

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning