Søk

Du er her:

FO Oppland - Vi diskriminerer ikke på arbeidsplassen vår, eller?

15.02.2018

Tid: 15. februar – kl. 1000 - 1500 (Kaffe og rundstykker fra kl. 0930)

Sted: Lillehammer Hotell, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

 

Vi diskriminerer ikke på arbeidsplassen vår… eller?

Fagdag med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 15.02.18

LDO v/ Claus Jervell holder fagdag om likestilling og diskriminering og ny Likestillings- og diskrimineringslov som trår i kraft fra 01.01.18.

Claus Jervell er en god formidler. Han stiller spørsmål som utfordrer og gir rom for viktige refleksjoner i spørsmål om hvem vi er som mennesker og profesjonsutøvere i møte med andre.

Nyttig og spennende dag for både tillitsvalgte og medlemmer.

Fagdagen er gratis for medlemmer i FO Oppland. Påmelding til sekretar@oppland.fo.no innen 19. januar 2018 (Invitasjonen er sendt på e-post via tillitsvalgtapparatet)

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning