Søk

Du er her:

FO Oslo - Turnuskurs

Oslo , 20.11.2018 - 21.11.2018

Tid: 20. – 21. november 2018 - Kurset varer begge dager fra kl. 09.00 -15.30.

Sted: FO Oslo, Smalgangen 42 B, Grønland Torg.

FO Oslo arrangerer to dagers turnuskurs

 for tillitsvalgte i FO Oslo

Omtale av kurset:

Kurset er beregnet for deg som er tillitsvalgt og som er med og godkjenner turnuser. Kurset vil ta for seg turnusplanlegging, arbeidmiljøloven og generelle bestemmelser i forhold til turnus, arbeidstidsbestemmelser, avtaleverket, definisjoner etc. og gjennomgang av begreper i praktisk turnusoppsett. Gruppearbeid i praktisk turnusoppsett for grunnturnus, hjelpeturnus og spesielle bestemmelser vedrørende helg/høytid. Kurset vil også gi en innføring i fleksible arbeidstidsordninger og regler rundt dette. I kurset vil vi også kort ta for oss ferieloven knyttet opp mot turnus og turavtaler.

Tema:

  • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
  • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
  • Overtidsbestemmelser
  • Tillitsvalgtes og arbeidsgivers roller i arbeidet med turnus

Kurset gir rett til permisjon med lønn etter hovedavtalenes bestemmelser.

  • Oslo kommune: Hovedavtalens § 16 e  
  • VIRKE/HUK-området: Tillegg til hovedavtalen (del1) KAP 3, pkt. 3.1 og 3.2, jf. Hovedavtalen LO-VIRKE.
  • Staten: Hovedavtalens § 34, pkt. 1
  • Spekter: Hovedavtalens § 52 b 

Påmeldingsfrist er 1. november 2018

Påmelding: Gå inn på FO Oslos nettside www.fo.no/kurs/konferanser  Finn aktuelt kurs/konferanse og meld deg på via hjemmesiden eller send e-post til post@oslo.fo.no.

Bekreftelse om mottatt påmelding gis fortløpende, og endelig bekreftelse med kursinnhold og praktiske opplysninger kommer rett etter påmeldingsfristen. Maks 10 deltagere.

For spørsmål kontakt FO Oslo på telefon 23 08 07 50

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning