Søk

Du er her:

FO Østfold - Innkalling til årsmøte

Halden , 15.02.2018

Tid:       Torsdag 15.2 .2018 kl. 16.00
Sted:     Thon Hotel, Halden

Årsmøtet i FO Østfold vil bli avholdt iht. vedtektenes § 11.4.

Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes, som betyr at forslag må være styret i hende innen 18. Januar 2018.

Forslag sendes pr. brevpost eller e-post:
FO Østfold Astridsgate 18,1706
e-post: post@ostfold.fo.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes årsmøtedeltakerne minst 2 uker før årsmøtet holdes. Andre medlemmer vil få tilsendt sakspapirene på forespørsel til avdelingens kontor.

På årsmøtet møter avdelingens representantskap med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale og forslagsrett.

Representantskapet vil innkalles til årsmøtet også ved egen innkalling.

Av arrangementstekniske årsaker bes andre medlemmer som vil delta på årsmøtet om å melde seg på til avdelingskontoret innen 19. januar Se e-post adresse ovenfor.

Alle er selvsagt også invitert til å være med på årsmøtemiddagen etter at årsmøtet er avsluttet. Det må fremkomme av påmeldingen om dere ønsker å delta på middagen og evt. overnatting.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

1.       Åpning
2.       Konstituering
          2.1 Innkallingens lovlighet
          2.2 Valg av dirigent(er)
          2.3 Valg av sekretær(er)
          2.4 Valg av protokollkomité
          2.5 Valg av redaksjonskomité
          2.6 Valg av tellekorps
          2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden
          2.8 Godkjenning av forretningsorden
3.       Årsberetning
4.       Regnskap og kontrollkomiteens beretning
5.       Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram
6.       Økonomi
          6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
          6.2 Budsjett
7.       Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.5)
8.       Valg av:
          a) Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og minst 5 styremedlemmer. 
              Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.
          b) Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra
              aktuell seksjon stemmerett.
          c) Rådgivende utvalg
          d) Valgkomité
          e) Kontrollkomité
          f) Andre valg

Styret

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning