Søk

Du er her:

FO Østfold - Kurs i vieledningsmetodikk

Østfold , 23.04.2018 - 27.04.2018

Tid:      Uke 17. Mandag 23.04 – fredag 27.04.                                                                             

Sted:    Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad og Hotel Ekenäs, Koster

 

Kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk.

I forbindelse med praksisprosjekt for barnevernspedagogstudenter inviterer FO Østfold, i samarbeid med Høgskolen i Østfold, avd. Helse- og sosialfag bachelor i barnevern, til veilederkurs for FO-tillitsvalgte, FO- medlemmer og øvrige praksisveiledere. Kurset vil gå over fem dager (40 timer) og avholdes på Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad og på Ekenäs hotell, Koster.

Kurset vil bl.a. ta for seg: Hva veiledning er, veilederrollen, veiledningsprosesser, kommunikasjonsteori og kommunikasjonsferdigheter, veiledningskontrakt, individuell veiledning/gruppeveiledning.

Arbeidsformer vil veksle fortløpende mellom forelesninger, refleksjon i plenum, arbeid og øvelser i grupper, samt individuelt arbeid.

Pris:     Kurset er gratis for FO Østfold sine medlemmer. Veiledere knyttet til prosjektet som ikke er medlemmer av FO vil få utgiftene dekket. Pris for øvrige deltagere vil være ca kr 5.500,- inkl. reise, kost og losji.

Påmelding sendes: fylkessekreter@ostfold.fo.no

Påmeldingsfrist: 20.02.2018

Målgruppe: Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og andre som er/har vært eller ønsker å være praksisveiledere for studenter fra Høgskolen i Østfold, avd. Helse- og sosialfag. Medlemmer av FO prioriteres. Kurset er godkjent etter FO sine kriterier for godkjenning av veiledere.

Krav til tilstedeværelse: Det kreves 80 % tilstedeværelse for å få utdelt kursbevis. Dette for at kurset skal kunne brukes i forbindelse med søknad om veiledergodkjenning.

Kursledere/foredragsholdere: Dosent i pedagogikk Roar C. Pettersen, 1.lektor Nita Ørmen, sosionom med Master in Community care og Høgskolelektor Egil Lyberg, barnevernspedagog og cand.polit, Godkjent veileder fra FO.

Påmeldingen er bindene og deltagelsen bekreftes fra FO Østfold sin side etter påmeldingsfristen. Maks 15 deltagere. Prinsippet «Først til mølla» gjelder.

Kurset vil foregå på Høgskolen i Østfold sine lokaler i Fredrikstad mandag 23. og tirsdag 24. april. Etter endt undervisning på tirsdag vil vi reise til Koster hvor resten av kurset vil foregå. Vi ankommer Koster til middag på tirsdag. Det vil bli arrangert felles transport fra Fredrikstad til Strømstad på tirsdag og fra Strømstad til Fredrikstad/Sarpsborg på fredag 27. Detaljert timeplan sendes deltagerne etter påmelding

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning