Søk

Du er her:

FO Rogaland - Turnuskurs for tillitsvalgte og medlemmer i KS, Virke og NHO

Stavanger , 17.10.2018 - 19.10.2018

Sted: Folkets Hus Stavanger

Tid: onsdag 17. oktober - kl. 1100 og avslutning fredag 19. oktober -  kl. 1400

 

Turnuskurs over 3 dager for tillitsvalgte og medlemmer i KS, Virke og NHO

 Kurset kan vare til klokken 17.00 onsdag og torsdag. 

Deltakerne vil og bli invitert til felles middag på kveldstid disse dagene.

Kursholdere er Irmelin Stødle, rådgiver i FO

Kursets innhold:

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Tariffavtalenes bestemmelser om arbeidstid og turnus

Hjelpeturnus, bestemmelser vedr. helg/høytid/ferie

Praktiske oppgaver

Tillitsvalgtes rolle i arbeid med turnus

Alternative arbeidstidsordninger etter Aml. §10-12, 4 ledd, FOs praksis vedrørende innstillingsretten.

 

Når dere søker om permisjon så henvis til:

KS området: Hovedavtalen § 3-6

Virke –Tillegg til hovedavtalen (ligger bakerst i alle tariffavtalene) Kap. 3 Tjenestefri pkt 3.2.

NHO – HA § 5-8

 Endelig bekreftelse med kursinnhold og praktiske opplysninger kommer rett etter påmeldingsfristen.

 Praktiske opplysninger for påmelding til kurset:

 Påmelding til kontor@forogaland.no eller på FO sine kurssider.

Påmeldingsfrist er 10. oktober 2018

Ingen kursavgift for tillitsvalgte og medlemmer.
Vi må ha opplysninger om navn, adresse, telefon og arbeidssted for bekreftelse om plass. Gi beskjed om du har særskilte behov, for eksempel i forhold til mat og om du trenger hotellovernatting.

For spørsmål, kontakt FO Rogaland, telefon 907 37 013 eller e-post kontor@forogaland.no

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning