Søk

Du er her:

FO - «Se meg» - oppfølging av domfelte med ulike utfordringer

Sundvolden , 20.03.2019 - 21.03.2019

Tid:      20 - 21. mars 2019
Sted:   Sundvollen hotell

 

«Se meg» - oppfølging av domfelte med ulike utfordringer

FO, NFF og LO arrangerer kriminalpolitisk konferanse på Sundvollen 21-22. mars (se egen annonse). I forkant av konferansen arrangerer FO et eget fagseminar for medlemmer som arbeider i kriminalomsorgen.

FO-seminaret starter onsdag 20.  mars kl. 10.30 og avsluttes 21. mars kl 10.40. Invitasjonen gjelder alle ansatte barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i kriminalomsorgen som er medlemmer av FO. Du er velkommen til å melde deg på seminaret, selv om du ikke skal delta på FO-NFF-LO-konferansen.

Program for seminaret er under utarbeidelse

Deltakelse på seminaret er gratis, dvs. FO dekker overnatting og opphold fra 20-21. mars. For reise må du søke arbeidsgiver eller fylkesavdelingen om dekning. Påmelding kan gjøres på www.fo.no kurs/konferanser. Logg deg inn med medlems- og fødselsnummer.

Påmelding snarest og innen 12. februar.

Frist for å melde seg på LO, NFFs og FOs kriminalpolitiske er også 12. februar 2019.  I forbindelse med denne konferanse er det mulig å søke om dekning av oppholdsutgifter. 

Frist for å søke om dette er 4. februar 2019. Søknad sendes kontor@fo.no

Skriv hvor du jobber, hvor lenge du har jobbet og om du har mottatt stipend fra FO tidligere.

For spørsmål, ta kontakt med rådgiver Inger Karseth 48061261 eller e-post: inger.karseth@fo.no

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning