Søk

Du er her:

FO - Seniorpolitisk nettverkssamling

Oslo , 22.01.2019

Tid: 22. januar 2019 - kl. 1000 - 1530

Sted: Mariboesgate 13 (1. etg)

VELKOMMEN TIL SENIORPOLITISK NETTVERKSSAMLING

Fellesorganisasjonen (FO) inviterer fylkesavdelingsledere og ledere av seniorpolitiske utvalg til seniorpolitisk nettverkssamling i Oslo den 22. januar 2019.

Program

Endelig program kommer nærmere samlingen, men rammen vil være dialog og erfaringsutveksling. Tema kan være:

  • Hva er tema i møtene?
  • Hvordan nedsettes utvalgene (sammensetning, prosess m.m.)?
  • Erfaringer med profesjonsspesifikke utvalg vs. utvalg der alle profesjonene er velkomne.
  • Er utvalgsmøtene sosiale eller faglige arrangement, eller begge deler?
  • Hva skal FO gjøre fremover når det gjelder seniorpolitikk?

Vi tar imot innspill på tema frem mot samlingen. Vi kommer også til å invitere noen av utvalgene til å legge frem sine tanker og erfaringer om ulike tema.

Reiseutgifter dekkes av FO på bakgrunn av reiseregning, bruk formålskode 639.

Meld deg på her!

Bakgrunn

Landsstyret vedtok i desember 2016 (LS-sak 77/16) FOs seniorpolitiske plattform og interne retningslinjer for hvordan seniorene skal ivaretas og deres kompetanse skal tas i bruk[1].

I saken står det at «for å sikre at organisasjonen tematiserer ulike seniorpolitiske spørsmål, samt erfaringsutveksling på tvers av avdelingene, skal FO en gang i løpet av landsmøteperioden arrangere nettverkssamling for lederne av seniorpolitiske utvalg, samt lederne av fylkesavdelingene.

Forbundsledelsen skal være representert på samlingen».

Ta kontakt med rådgiver Andreas Kikvik på e-post andreas@fo.no

eller på mobil 472 70 468 dersom du har innspill til tema eller spørsmål.

NB! Fylkesavdelingene må sørge for at invitasjonen sendes til leder for seniorutvalgene.

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning