Søk

Du er her:

FO Sogn og Fjordane - Innkalling til årsmøte

Førde , 13.03.2018

Tid: Tysdag 13.mars 2018 kl. 16.30 – ca. 20.30

Stad: Rica Sunnfjord hotell, Førde

 

Innkalling til årsmøte i FO Sogn og Fjordane                      

Årsmøtet i FO Sogn og Fjordane vil bli halde iht. vedtektene § 11.4

Medlemmer og klubbar som ynskjer å fremje forslag til årsmøte må gjere dette minst fire veke før årsmøte finn stad, som betyr at forslag må vere styret i hende innan 13. februar 2018.

Forslag sendast pr. e-post eller brevpost til:

e-post: leder@sognogfjordane.fo.no eller

brev: FO Sogn og Fjordane, postboks 208, 6801 Førde

Saker til årsmøtet med styret si innstilling skal gjerast tilgjengeleg for årsmøtedeltakarane minst to veker før årsmøtet finn stad. Andre medlemmar vil få tilsendt sakspapira ved å kontakte avdelinga sitt fylkeskontor.

På årsmøtet møter avdelinga sitt representantskap med tale, forslags og stemmerett.

Andre medlemmar har møte, tale og forslagsrett.

Permisjon for styre- og Representantskapsmedlemmar gjeld følgjande:

Kommunesektoren: HA Del B § 3-5.c

Spekter: HA § 26 Tenestefri for tilsette og § 52 tenestefri for tillitsvalt/ organisasjonsvalte

Stat: HA § 39.1.

Påmelding via FO si heimeside: www.fo.no/ kursportalen innan 23.februar 2018.

Av arrangementstekniske årsakar ber vi andre medlemmar som ynskjer å delta på årsmøtet om å melde seg på til fylkeskontoret innan 23.februar 2018 (sjå kontaktinformasjon under)

Ved spørsmål ta kontakt:

Ann- Kristin: mailto:leder@sognogfjordane.fo.no eller på telefon: 95866852

Jan Egil: mailto:sognogfjordane@fo.no eller på telefon 91362737

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning