Søk

Du er her:

FO Sogn og Fjordane - Tillitsvalgtkonferanse 15. november

Sunnfjord , 15.11.2017

Tid:      15.november 2017 - kl. 1000 – 1530 Registrering frå kl. 0930.

Sted:   Scandic Sunnfjord hotell

 

Tillitsvaltkonferanse ALLE tillitsvalte i FO Sogn og Fjordane innkalles til felles tillitsvaltopplæring 15. november 2017.

15. NOVEMBER: skulering ved forhandlingsleiar hos FO, jurist Ole Jacob Støle.

Bolk 1: Reglane i arbeidslivet og arbeidsgjevar sin styringsrett

Bolk 2: Rolla som tillitsvalt – korleis ivareta medlemmane si interesse i arbeidsforholdet

Bolk 3: Overordna om kommunesamanslåing

Han kjem frå stilling som advokat i Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Støle har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet blant anna som forhandlingssjef i Den norske kirkes presteforening, advokatfullmektig i Det norske maskinistforbund og rådgiver i Justisdepartementet.

 Dagen etter det er representantskapsmøte med debatt om tariffoppgjeret 2018. Det er høve til overnatting for dei som har behov for det og skal delta på begge dagane. FO dekker også reiseutgifter, etter billigste reisemåte.

Påmelding: Via FO sin hjemmeside, www.fo.no - kurs- og konferanser.

Påmeldingsfrist: 2. november 2017.  Det er bindende påmelding.   

Spørsmål om konferansen? Kontakt FO Sogn og Fjordane

Permisjon: Permisjonsrettigheter og tillitsvaltes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i HA. Den gjennomgåande hovudregel er at ein skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovudtillitsvalt.

  • KS Hovedavtalens Del B § 3–6
  • VIRKE Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.1
  • SPEKTER Hovedavtalens §§ 26 og 52
  • STAT Hovedavtalen i STATEN § 39
  • NHO Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning