Søk

Du er her:

FO Sogn og Fjordane - Tillitsvalgtkonferanse

Førde , 14.03.2018

Tid: 14.mars 2018 - Kl. 0900 – 1500

Sted: Scandic Sunnfjord hotell, Førde

 

FO Sogn og Fjordane inviterar til tillitsvaltskonferanse

Konferansen vil og vere aktuell for leiarar og tilsette.

Konferansen er gratis for FO Sogn og Fjordane sine medlemer. Tillitsvalte får dekt reiseutgifter etter billigaste måte.

Påmelding via kursportalen www.fo.no innan 23.februar 2018.

Andre interesserte kan melde seg på til: Leder@sognogfjordane.fo.no  mot å betale ei konferanseavgift på kr 750,-. Må betalast ved påmelding til konto nr. 3705.17.57298.

Hovudtema:

«Korleis skape tryggleik, motivasjon og arbeidsglede – i tider prega av omstilling og endring?»

Til inspirasjon og støtte i arbeidskvardagen for tillitsvalte, leiarar og tilsette

Sentrale deltemaer:

Leiingsdefinisjonar, leiarprofil, leiarstil, personlegdom – relasjonsleiing.

Om kvardagskommunikasjonen vår – og enkeltindividet sine ressursar og potensiale –   kva som påvirker oss og i kva for grad vi klarer å gjere oss nytte av dette. Holdninger vs. handlinger.

Det psykososiale arbeidsmiljøets rolle og betydning. Støtteklima vs. forsvarsklima.

Ytre og indre motivasjon

Om personlegdom, personleghetstyper og adferdsstil.

Endringspsykologi; korleis skape tryggleik, motivasjon og arbeidsglede i omstillingstider?

«Verdsettende kommunikasjon» - kva, kvifor, korleis ?

Slik byggjer vi team og teamkjensle !

Om empatien og sensitiviteten si rolle i jobbkvardagen. Medkjensle vs. sjølvmedkjensle.

Om personleg utvikling, sjølvbilde og eigenverdi – kva, kvifor, korleis ?

Foredragsholder er psykolog og forfatter Trond Edvard Haukedal. 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning