Søk

Du er her:

FO Sogn og Fjordane - Tillitsvalgtkonferanse innenfor likestillings- og diskrimineringsfeltet

Førde , 13.03.2018

Dato: tirsdag 13.mars 2018 kl. 10.00 – 15.15

Sted: Scandic Sunnfjord hotell, Førde

 

FO Sogn og Fjordane invitera til tillitsvaltskonferanse innanfor likestillings- og diskrimineringsfeltet.

«Ei sterk fagforeining sikrar likestilling og diskriminerer ikkje»

Kl.10.00 – 12.00  Generelt om diskrimineringsforbodet / praktiske øvingar

Kl.12.00 - 13.00   Lunsj

Kl.13.00 - 15.15   Informasjon på tema om individuell tilrettelegging, trakassering og

                            Aktivitetsplikta/ praktiske øvingar

Kurshaldarar er Emma Caroline Hermansrud og Lars Koldberg frå Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO).

Konferansen er gratis for FO Sogn og Fjordane sine medlemer. Tillitsvalte får dekt reiseutgifter etter billigaste måte. Påmelding via kursportalen www.fo.no innan 23.februar 2018.

Andre interesserte kan melde seg på til: Leder@sognogfjordane.fo.no  mot å betale ei konferanseavgift på kr 600,-. Må betalast ved påmelding til konto nr. 3705.17.57298.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning