Søk

Du er her:

FO Sør-Trøndelag Grunnkurs for tillitsvalgte i alle tariffområder

Orkanger , 20.09.2017 - 21.09.2017

Tid:      20.- 21. september - Onsdag: 20.09 kl. 1000 - 1600 og Torsdag: 21.09 kl. 0900 - 1500

Sted:   Bårdshaug Herregård, Orkdalsveien 105, ORKANGER

 

GRUNNKURSET VIL INNEHOLDE FØLGENDE TEMA:

Om Fellesorganisasjonen/FO og FO i fagbevegelsen

Om partene i arbeidslivet- FOs tillitsvalgtapparat- organisasjonsstruktur – kultur

Lønns – og arbeidsvilkår 

Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter

FO-klubben- Å være tillitsvalgt - Medlemmet – Samarbeid

Kurset inkludert kost- og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, dekning av bruk av egen bil må avtales.

Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag prioriteres.

Permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til permisjon fra ordinært arbeid finner vi i hovedavtalen/HA. Hovedregel er at tillitsvalgte har rett til opplæring og at det skal legges til rette for det.

PÅMELDINGSFRIST: 8.SEPTEMBER www.FO.no

Spørsmål rettes til; kontor@fo-sortrondelag.no
Heidi Ingeborg Klokkervold på tlf: 46844644

Om du logger deg inn finner du web-basert opplæring som du kan ta når du registrerer din påmelding. https://godstart.fo.no/

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning