Søk

Du er her:

FO Sør-Trøndelag - Utdanningspolitisk verksted 6. desember

Trondheim , 06.12.2017

Tid:      onsdag 6.desember 2017 kl.12.00- 17.00

Sted:   Scandic Bakklandet hotell i Trondheim

 

Invitasjon til utdanningspolitisk verksted

Servering av lunsj 11.30-12.00

FO Sør-Trøndelag inviterer medlemmer til et utdanningspolitisk seminar

om kompetansebehovene for våre profesjoner.

FO lansert i vår en ny utdanningsdebatt og målsettingen for denne samlingen er at medlemmene blir invitert til å ta del i debatten om utdanningens kvalitet og relevans ut fra egne erfaring. Hvordan kan utdanningene både styrke brukerorienteringen, praksisnærhet og forskningsbaseringen?

NOEN AV INNLEDERNE:

  • Velkommen ved Trond E. Reitan, sosionom og leder i FOs profesjonsutvalg og til daglig saksbehandler i NAV Trondheim.

  • FOs profesjonsutvalget og helse og sosialpolitisk utvalg legger frem resultat fra kartlegging av utfordringer profesjonene i FO står oppe i relatert til utdanningen med intervju på ulike arbeidsplasser.

  • Inger Jacobsen, universitetslektor i sosialpedagogikk/barnevernsfaglige emner, og nestleder utdanning ved institutt for sosialt arbeid. Hun er leder i Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen barnevern. Inger er medlem i undervisningstemaet i nasjonal videreutdanning for barnevernledere – masteremne.

  • Representant fra FO-studentene

  • Frode Strømman, leder fylkeslag Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Sør-Trøndelag.

  • Karl Elling Ellingsen, vernepleier, professor og leder ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. Karl Elling er oppnevnt i FOs utdanningspolitiske ressursgruppe.

Seminaret er gratis inkl. enkel lunsj for FO-medlemmer. Det dekkes dekning av billigste reisemåte for tillitsvalgte

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning