Søk

Du er her:

FO Telemark - Årsmøte

Skien , 13.03.2018

Tid: Tirsdag 13.mars

Sted: Clarion Hotel Bryggeparken, Skien

FO TELEMARKS ÅRSMØTE 2018

08.30               REGISTRERING OG KAFFI/TE/RUNDSTYKKER

08.45               VELKOMMEN!

09.00– 12.00   DEBATT – SOSIALT ARBEID, HVOR BLE DÉT AV?

                        Innledning ved fastlege Gisle Roksund, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

                        Kathrine Haugland Martinsen, FO AU

                        Innlegg og hilsener fra inviterte gjester

12.00 -  13.00  LUNSJ

13.00 – 17.00  ÅRSMØTESAKER

dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering

2.1 Innkallingens lovlighet

2.2 Valg av dirigent(er)

2.3 Valg av sekretær(er)

2.4 Valg av protokollkomité

2.5 Valg av redaksjonskomité

2.6 Valg av tellekorps

2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden

2.8 Godkjenning av forretningsorden

3. Årsberetning

4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning

5. Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram

6. Økonomi

6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden

6.2 Budsjett

7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.5)

8. Valg av:

a) Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og

minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en

profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.

b) Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare

representanter fra aktuell seksjon stemmerett

c) Rådgivende utvalg

d) Valgkomité.

e) Kontrollkomité

f) Andre valg

Valgbare er alle medlemmer – unntatt B-medlemmer – av fylkesavdelingen som

er à jour med kontingenten.

Fylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Andre medlemmer av FO har møte-, tale- og forslagsrett.

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning