Søk

Du er her:

FO Telemark - Skolekonferansen FO region sør

Kragerø , 18.04.2018 - 19.04.2018

Tid: 18 -19. april 2018

Sted: Kragerø Resort, Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad

 

Skolekonferansen FO region sør

Målgruppe: FO-medlemmer i skole, PPT og barnehage; og deres kolleger

Tema: Hva kan skolen gjøre når barn og ungdom blir pårørende?

«Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Barn erfarer skolen både som problematisk og som en mulighet, når de har belastninger hjemme. Bekymringer for de hjemme medfører gjerne store konsentrasjonsvansker og strev med det faglige. På den annen side kan skolen oppleves som både fristed og arena, hvor barna og ungdommene kan legge grunnlag for framtidige jobbmuligheter. Fordi vi vet at noe av det som gjør at barn kommer gjennom perioder med sykdom på en god måte, er at de får leve som normalt. At de får gå på skolen, gjøre skolearbeid, være sammen med venner, delta på fritidsaktiviteter, og føle at de mestrer sin hverdag. Forskning forteller at både barn og foreldre ønsker involvering og støtte fra skolen når sykdom rammer en familie»

Konferansen gir deg økt kunnskap om barn som pårørende og deres situasjon.

•          Du får innføring i nyere forskning, teori og faglitteratur om barn som pårørende. 

•          Blir kjent med hvordan spesialisthelsetjenesten jobber med barn som på

•          Får høre hva familier som har opplevd alvorlig sykdom ønsker fra skolen.

•          Får kunnskap om hvordan skolen best kan møte barn, når de blir pårørende

Undervisningsformen er plenumsundervisning, drøfting og gruppearbeid.

Målet er at du skal oppleve deg bedre rustet til å møte enkelt barn, klasse- og skolemiljø når barn blir pårørende til alvorlig syke eller skadde.

Kursholdere:

Carina Jørgensen og Linn Nordbø Grimestad, barnekoordinatorer ved Sykehuset i Vestfold

Praktisk informasjon:

Påmelding

FO-medlemmer:  https://www.fo.no/kurs-konferanser/category1061.html    

Andre: e-post til: oddvar.gran@telemark.fo.no    Husk fakturaadresse!

Påmeldingsfrist: 23. mars 2018

Gratis for FO-medlemmer i Region sør.

Kr. 2.100.- for andre (andre FO-avdelinger/ikke-medlemmer)

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning