Søk

Du er her:

FO Troms - Grunnkurs for nye tillitsvalgte

Harstad , 08.05.2018 - 09.05.2018

Tid:      8. og 9. mai 2018 – Oppstart kl. 1030 og avslutter dag to kl.1500

Sted:    Harstad (enten LO Sør Troms sine lokaler eller hotell)

 

GRUNNKURS FOR NYE TILLITSVALGTE I TROMS 2018

 Med dette inviterer vi alle nye tillitsvalgte i FO Troms samt medlemmer som kan tenke seg tillitsvalgtrollen til vårt grunnkurs i 2017. Vi tar gjerne imot påmelding fra flere fra hver arbeidsplass. Alle nye tillitsvalgte må ta dette kurset. Vi ønsker at både tillitsvalgte på arbeidsplassene (Hovedavtaletillitsvalgte) og dere som er valgt inn i klubbstyrene fylkesstyret (organisasjonstillitsvalgte) skal delta.

 Tema vil være:

Modul 1: FO som organisasjon og litt om LO

Modul 2: Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter

Modul 3: Lønn og arbeidsvilkår

Modul 4: Arbeidsmiljøloven

 Påmelding skjer ved å logge deg inn på fo.no, gå til kurs og konferanse og melde deg på via Web. Plages du kan du henvende deg til meg og jeg hjelper deg. Ved at vi bruker digital påmelding vil kurset bli registrert på din side i framtiden.

Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. Du får bekreftelse på din deltakelse etter påmeldingsfristen.

 Permisjon søkes arbeidsgiver.  Alle tillitsvalgte har krav på å delta i skolering.

Permisjon søkes etter §3-6 i Hovedavtalen for KS (kommunen)

Spekter (UNN og KOA ansatte) benytter §§26 og 52 i Hovedavtalen

Ansatte i Stat benytter Hovedavtalens §34.

 FO Troms vil dekke reise og oppholdsutgifter. Ved bruk av egen bil må dette avtales spesielt.

Påmelding 23. april, Nærmere informasjon samt program kommer etter påmelding.

Spørsmål rettes til avdelingssekretær Mona Olafsen 92282231

eller leder Gøril Madsen 99114733

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning