Søk

Du er her:

FO Troms - Innkalling til tillitsvalgtskolering

Harstad , 05.02.2018

Tid: Mandag 5. februar - Kl. 1015 - 1530

Sted: LO Senteret, Harstad

INNKALLING TIL TILLITSVALGTSKOLERING.

FO Troms innkaller med dette dere tillitsvalgte som er ansvarlig for medlemsoversikten i din klubb på skolering i nytt tillitsvalgtverktøy.  For å ivareta våre medlemmer er det av stor viktighet å vite på hvilken arbeidsplass de befinner seg, ha god oversikt over mailadresser mv og 26. januar innfører FO sentralt ett helt nytt medlemssystem som forhåpentligvis vil gjøre vår jobb med å serve alle våre medlemmer enklere.

Dere HTV som vanligvis møtes i nettverkssamling, dette er 2018s første samling.

Alle dere som har tilgang på Winorg i dag må prioritere å delta i denne skoleringen.

Reise og lunsj dekkes av FO Troms.

Egen bil benyttes etter avtale, bruk Tromskortet på båten. Håper alle kommer, dette er kunnskap dere trenger ute i FO Troms verden. Dere må alle ta med pc til samlingen.

Påmelding på www.fo.no, kurs /konferanser innen 2.februar.

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning