Søk

Du er her:

FO Troms - Sats på arbeidsgleden

Finnsnes , 01.02.2018

Tid:      1. februar kl. 0930 - 1530

Sted:    Kunnskapsparken på Finnsnes.

SATS PÅ ARBEIDSGLEDEN

Foredragsholder: Renate Skaue Jørgensen

Hvem er du på din arbeidsplass? Hvordan bidrar du til å løse dine oppgaver, være en god kollega og bidra positivt til din arbeidsgiver? Dette er interessante spørsmål vi kanskje sjeldent reflekterer over, men som erfaringer tilsier er noe vi må snakke mer sammen om.

Med glimt i øyet, raushet, god forankring i teori og mange treffende eksempler, holder Renate Skaue Jørgensen engasjerende foredrag med fokus på arbeidsglede, yrkesstolthet og medarbeiderskap! Renate har skreddersydd denne dagen spesielt for oss FO ere og er kjent med de utfordringer vi møter i vår arbeidsdag, og deltakerne vil få kunne få ta aktivt del  på denne konferansen.

Etter 25 år som medarbeider og leder, har Renate erkjent at hun har bidratt med mye positivt medarbeiderskap. Samtidig har hun også innsett at hun har vært med på å skape dårlig stemning, koset seg med misnøye og bidratt negativt til arbeidsmiljøet. Refleksjoner rundt dette vekket Renates interesse for medarbeiderskap og hvordan valgene vi tar, eller lar være å ta, påvirker vår arbeidshverdag.

Konferansen er gratis for medlemmer i FO Troms og denne gang prioriterer vi de som bor og jobber i Midt Troms og på innlandet. Men virker det fristende så meld deg på selv om du bor et annet sted i Troms.

Vi mener dette foredraget kan inspirere FO ere i alle typer jobber, og dette passer både for ledere og alle ansatte for øvrig uansett type arbeidsplass.

Bindende påmelding til mona@fotroms.no innen 22.1.2018.

FO Troms dekker konferansen, reise og lunsj. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke, men vi håper at arbeidsgiverne vil belønne sine ansatte med å gi permisjon med lønn for å delta på denne inspirasjonsdagen.

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning