Søk

Du er her:

FO Troms - Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår "Arbeidslivskurs"

Tromsø , 11.09.2017 - 15.09.2017

Tid: Uke 37 fra 11 - 15. september

Sted: Hotell Radisson Blu, Tromsø

FO i Nordland, Troms og Finnmark arrangerer Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår «Arbeidslivskurs»

Tid: Uke 37, fra 11.-15.september 2017
Kurset starter opp mandag med registrering av deltakere fra 11.30, lunsj kl.12.00 og avslutter med lunsj kl. 13.00 siste dag.
Sted: Hotell Radisson Blu, Tromsø  

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Dere skoleres grundig i det gjeldende lov- og avtaleverk for KS. Rollen som tillitsvalgt, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser, vil bli gjennomgått.

  • Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid. Vi tar sikte på stor delaktighet fra deltakerne.
  • Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommunen).

Kurset er begrenset til 27 deltakere – fra Nordland, Troms og Finnmark. Vi anbefaler sterkt nye Hovedtillitsvalgte å delta på denne skoleringen. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale:

KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3–6

Påmelding fortløpende så snart som mulig og seinest 18.august 2017. Gå inn på fo.no, logg deg inn ved hjelp av ditt medlemsnummer samt personnummer, klikk på kurs og konferanser, og der finner du dette kurset og kan melde deg på. Hvis du strever med påmeldingen eller lurer på noe annet så bare ta kontakt med undertegnede og jeg hjelper deg. Fylkessekretærene i Nordland og Finnmark kan også besvare spørsmål vedrørende dette kurset.

Etter påmeldingsfristens utløp vil du motta bekreftelse og program samt bestillingsskjema for reise dersom du har kommet med på kurset.

 

Med hilsen Mona Olafsen, fylkessekretær i FO Troms og arrangør

mona@fotroms.no, tlf.92282231

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning