Søk

Du er her:

FO Trøndelag - Årsmøte

Stjørdal , 14.03.2018

Tid:      14. mars 2018 – kl. 1000 - 1700

Sted:    Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal

 

Styret i Fellesorganisasjonen Trøndelag kaller inn til årsmøte

onsdag 14.mars 2018 kl. 10.00-17.00

Saksliste:

1          Åpning

2          Konstituering                                                                                    

3          Årsberetning                                                                         

4          Regnskap og kontrollkomiteens beretning

5          Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram

6          Økonomi                                                                                           

7          Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning

8          Valg av:                                                                                             

a) Fylkesavdelingsstyret: leder, nestleder, 2 fylkessekretær, organisasjonstillitsvalgt/kasserer, 3 profesjonsfaglige ansvarlige og 3 utvalgsledere

b) Profesjonsfaglig utvalg

c)Rådgivende utvalg

d)Valgkomité

e) Kontrollkomité

Medlemmer av fylkesavdelingens representantskap har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte. Andre medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

Saker til årsmøte må sendes inn innen 12. februar 2017 til trondelag@fo.no NB! Ny e-postadresse.

Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes tillitsvalgte i FO Trøndelag minst 2 uker før årsmøtet pr. e- post og gjøres tilgjengelig på fylkesavdelingens hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet. Papirutgaven sendes ut ved henvendelse.

Torsdag 15. mars vil det bli avholdt representantskapsmøte.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning