Søk

Du er her:

FO Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Buskrud - Turnuskurs

Telemark , 15.01.2019 - 16.01.2019

Tid: 15. januar kl. 09.30 - 16. januar 2019 kl. 16.00
Sted: Bø hotell - Bø

Turnuskurs

FO Region Sør (Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud)  inviterer til kurs i turnusoppsett.  

Kurset går over to dager. Kurset er beregnet for tillitsvalgte og andre som skal delta i utarbeiding av turnusplaner og godkjenning av turnusplaner.

Dette kurset er lagt opp i forhold til KS- (kommuner og fylkeskommuner) 

  • Hovedfokus på rollen som tillitsvalgt – og indirekte arbeidsgivers rolle.
  • Du blir ikke `ekspert` i å sette opp turnus, men får kjennskap til både lov og avtaleverkets bestemmelser.
  • Målsettingen er å dyktiggjøre deg, på vegne av medlemmene, til å inngå avtaler om  turnus, samarbeide med arbeidsgiver, kontrollere at turnusen ivaretar de behov den skal for brukere og de ansatte, og at den er innenfor lov og avtaleverkets rammer.
  • Kurset er en opplæring i bestemmelsene som regulerer arbeidstid og turnus i lov og avtaleverk, med fokus på tillitsvalgtrollen

Kurset vil være en blanding av forelesning og praktisk arbeid.

Dag èn vil i hovedsak være forelesninger, mens dag to i hovedsak brukes til praktiske oppgaver.

Kurs og opphold er gratis for medlemmer. Reiseutgifter dekkes etter Statens satser, det anmodes om å reise `grønt` og kollektivt – bilbruk må avklares med den fylkesavdeling du har ditt arbeidssted i.

I KS (kommuner og fylkeskommune) er rett til permisjon med lønn hjemlet i Hovedavtalens Del B § 3-6.

Hovedtillitsvalgte har automatisk rett på permisjon med lønn. Andre kan søke om slik permisjon med lønn etter samme paragraf.

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning