Søk

Du er her:

FO Vest Agder - Representantskapsmøte 27. november

27.11.2018

Tid: 27. november

 Sted: Hotell Norge i Lillesand

 

Aust og Vest-Agder felles representantskapsmøte 27. november 2018

09:00 Kaffe/rundstykker

Sak RS 13/18      Åpning ved leder Aust-Agder Inger Britt Line – navneopprop.

Sak RS 14/18      Konstituering    

Godkjenning av foretningsorden se under innkallingen

Godkjenning av tidsplan vi begynner møtene kl 1400og avslutter med bevertning

Valg av ordstyrere og sekretærer – forslag Tine og Egil

Valg av protokollkomite – forslag: Linda Varhaug Røsnes og Anne Margrethe Vik

Navneopprop – se over

Sak RS 15/18      Mellomoppgjøret 2019

Forslag til vedtak: 

Klokken 10:15
Sak RS 16/18      Organisasjonsutviklingen i FO 

Fra FO s politiske ledelse vil AU medlem Kathrine Haugland Martinsen innlede og leder denne deler.

Forslag til vedtak:                 

Klokken 12:15     Lunsj
Klokken 13:00 Separate møter – Aust og Vest-Agder:
15:00 Slutt for dagen

På grunn av servering må dere melde fra innen  12. november 2018 hvem som kommer.  Si fra om allergier til Tine på ledervestagder@fo.no

Medlemmene av Rep.skapet har rett til fri med lønn i hht

Hovedavtalenes bestemmelser:

KS § 3-5 c, 

Spekter  § 26 

Staten § 34.

Reiseutgifter dekkes etter Statens satser, dog med km dekning på 3,50 pr km.

NB!

Husk å melde forfall senest en uke i forkant av møtet!

Dere er selv ansvarlig for å innkalle deres vara!

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning