Søk

Du er her:

FO Vest-Agder - Turnuskurs

Kristiansand , 23.01.2018 - 24.01.2018

Tid: 23 og 24. januar 2018 kl. 09.30 - 16.00

Sted: Scandic hotel Sørlandsparken

TURNUSKURS

FO Region Sør (Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud)  inviterer til kurs i turnusoppsett.  Kurset går over to dager. Kurset er beregnet for tillitsvalgte og andre som skal delta i utarbeiding av turnusplaner og godkjenning av turnusplaner. Dette kurset er lagt opp i forhold til KS- (kommuner og fylkeskommuner)

  • Hovedfokus på rollen som tillitsvalgt – og indirekte arbeidsgivers rolle.
  • Du blir ikke `ekspert` i å sette opp turnus, men får kjennskap til både lov og avtaleverkets bestemmelser, som gjør at du kan gjøre jobben på vegne av medlemmene – dvs. inngå avtaler som regulerer viktige forhold i turnusen, samarbeide med arbeidsgiver, at turnusen ivaretar de behov den skal for brukere og de ansatte, og at den er innenfor lov og avtaleverkets rammer.

  • Kurset er en god innføring i bestemmelsene som regulerer arbeidstid og turnus i lov og avtaleverk, med fokus på tillitsvalgtrollen.

Kurset vil være en blanding av forelesning og praktisk arbeid. Dag èn vil i hovedsak være forelesninger, mens dag to i hovedsak brukes til praktiske oppgaver.

Kurs og opphold er gratis for medlemmer. Reiseutgifter dekkes etter Statens regler, det anmodes om å reise `grønt` og kollektivt – bilbruk må avklares med aktuell fylkesavdeling.

For ansatte i Spekter-området (helseforetakene)  er permisjon med lønn hjemlet i Hovedavtalens §§ 26 og 52.

I KS (kommuner og fylkeskommune) er rett til permisjon med lønn hjemlet i Hovedavtalens Del B § 3-6.

Hovedtillitsvalgte har automatisk rett på permisjon med lønn. Andre kan søke om slik permisjon med lønn etter samme paragraf.

Dersom enkelte eventuelt ikke får permisjon med lønn må det drøftes med aktuell FO avdeling (fylkesavdeling).

Påmelding sendes innen 10. januar 2017 til:

Påmelding via FOs websider (www.fo.no) husk medlemsnr. står på LO favørkort og FOntene

            

           

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning