Søk

Du er her:

FO Vestfold - Årsmøte

Tønsberg , 15.03.2018

Tid: Torsdag 15.03. 2018 - kl. 09.00
Sted: Vandrerhjemmet i Tønsberg

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet i FO Vestfold vil bli avholdt iht. vedtektenes § 11.4.

Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst 4 uker før årsmøtet holdes, som betyr at forslag må være styret i hende innen 15. februar 2018.

Forslag sendes pr. brev eller e-post:
FO Vestfold Skogergaten 1, 3112 Tønsberg
e-post: kontor@fo-vestfold.no

Saker til årsmøtet med styrets innstilling sendes årsmøtedeltakerne minst 2 uker før årsmøtet holdes. Andre medlemmer vil få tilsendt sakspapirene på forespørsel til avdelingens kontor.

På årsmøtet møter avdelingens representantskap med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

Representantskapet vil innkalles til årsmøtet også ved egen innkalling.

Av arrangementstekniske årsaker bes andre medlemmer som vil delta på årsmøtet om å melde seg på til avdelingskontoret innen 19. februar kontor@fo-vestfold.no

Alle er selvsagt også invitert til å være med på årsmøtemiddagen etter at årsmøtet er avsluttet. Middagen er på Tollboden klokka 18.00. Alle medlemmer er invitert. Påmelding innen 01.03.18 til kontor@fo-vestfold.no

DAGSORDEN ÅRSMØTE I FO VESTFOLD 15.03. 2018

1. Åpning

2. Konstituering

2.1 Innkallingens lovlighet

2.2 Valg av dirigent(er)

2.3 Valg av sekretær(er)

2.4 Valg av protokollkomité

2.5 Valg av redaksjonskomité

2.6 Valg av tellekorps

2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden

2.8 Godkjenning av forretningsorden

3. Årsberetning

4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning

5. Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram

6. Økonomi

6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden

6.2 Budsjett

7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.5)

8. Valg av:

a) Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretær, kasserer og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon.

b) Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.

c) Rådgivende utvalg

d) Valgkomité.

e) Kontrollkomité

f) Andre valg

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning