Søk

Du er her:

FO Vestfold - Nettverkssamling for tillitsvalgte og Hortenskonferansen

Horten , 05.09.2017 - 06.09.2017

Tid:      05.09.17 og 06.09.17

Sted:   Gamlehorten Gjestegård Øvervei 5

 

Nettverkssamling for tillitsvalgte og Hortenskonferansen - To dagers samling for tillitsvalgte

Dag to er konferanse hvor alle som er interessert kan delta.

 

Tirsdag 05.09.17  - kl. 08.30

Nettverkssamling for tillitsvalgte

Målgruppe: alle tillitsvalgte i FO Vestfold

Målsetting: Nettverket skal være en møteplass for tillitsvalgt i FO-Vestfold, hvor vi blir bedre kjent, utveksler erfaringer, få kjennskap til hva andre tillitsvalgte er opptatt av og drøfter utfordringer og dilemmaer.

Onsdag 06.09.17 - Kl. 08.00

Hortenskonferansen:

Omstilling, omorganisering og ivaretakelse av faglighet.

PROGRAM

08.00 Registering og kaffe

08.30 Åpning ved leder for profesjonsutvalget i FO Vestfold

Kulturelt innslag

08.45 Klubb-bygging og kommunesammenslåing v/styret i FO-Sandefjord

09.30 Forandring fryder?

Hvordan ivareta medarbeidere og faglig kvalitet gjennom endringsprosesser?

Psykolog dr. philos Merethe Aasland

12.00 – 13.00 Lunsj

Kulturelt innslag

13.15-15.00 Utfordringer ved omorganisering v/ sosionom og enhetsleder Anahita Jasfari

15.00 Avslutning og vel hjem

PRAKTISK INFORMASJON:

Sted begge konferansene: Gamlehorten Gjestegård Øvervei 5, 3183 HORTEN

Pris: Gratis for medlemmer av FO Vestfold 750,- for andre

Påmelding til : kontor@fo-vestfold.no

Nærmere info kontakt Fylkesleder, Lise, tlf 403 31 406

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning