Grunnet korona-pandemien er mange arrangementer i FO-regi avlyst eller utsatt inntil videre. Invitasjon til kurs, møter eller arrangementer legges ut når det er aktuelt å gjennomføre. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre noe digitalt. Dette vil det eventuelt være opplyst om i invitasjonen. 


For mer info om koronaviruset, og hva det har å si for FO og FOs medlemmer kan du se her.