Dark Overlay

Gjenopprettende prosesser er viktig for barn og ungdom.

mai
Digitalt - Teams

Velkommen til webinar med Agron Tahiri!

Fredag 28.mai kl. 11.00 – 12.00 på Teams! 

Link på Facebook, FO Vestfold og Telemark

-Hva er gjenopprettende prosesser?

-Hvilke verdier og menneskesynet gjenopprettende prosesser baserer seg på?

-Hvordan kan alvorlige krenkelser håndteres ved bruk av gjenopprettende prosesser?

Foredraget er for deg som ønsker å høre mer om konflikthåndtering gjennom å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner med barn og ungdom.

Link til arrangementet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNlZWZmOTctZGZmYS00YTAzLWEzMGYtNzE0ZWNhNGM1YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b3dc172a-2d78-4c18-8414-88194244e9aa%22%2c%22Oid%22%3a%220f71a55c-34eb-4319-8415-0d905681e610%22%7d