1. TILLITSREFORM I OFFENTLIG SEKTOR

2. MEDIETRENING OG RETORIKK

3. REKRUTTERINGSPROSESSEN
Rekrutteringsprosessen ved Renathe R. Øen og Carjet Demir
Veiledningshefte Ansettelser fra A til Å (PDF, 1MB)

4.ARBEIDSTIDSORDNINGER PÅ FOS ORGANISASJONSOMRÅDE

5. AUTORISASJON FOR BV.PEDAGOGER OG SOSIONOMER 
Autorisasjon ved Bente Ohnstad

6. GRØNNE TARIFFAVTALER

7. LIKESTILLING PÅ ARBEIDSPLASSEN
Likestilling på arbeidsplassen ved Are Saastad (PDF, 1MB)

 

8. VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD