Dark Overlay

FO - Kurs i veiledningsteori og metode uke 6/2020

feb
Storefjell Resort Hotel, 3550 GOL

Meld deg på kurs i veiledningsteori og metode.

Kurset er godkjent etter FOs kriterier for godkjenning av veiledere. Omfanget er 40 timer.

Tid: Mandag 3. februar – fredag 7. februar 2020
Innkvartering fra søndag ettermiddag/kveld.

Sted: Storefjell resort hotell, http://www.storefjell.no/

Målgruppe 

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Pris: Kr 10.000,- for medlemmer i FO, inkl. overnatting i enerom fra søndag før kursoppstart, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell.  

kr 14.000,- for ikke-medlemmer inkl. overnatting i enerom fra søndag før kursoppstart, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell.  

Kursledere/forelesere 

Roar Johansen og Tommy Engedal er godkjente veiledere i FO og har bred erfaring som kursholdere.

Påmeldingsfrist: 3. januar 2020. Bindende påmelding! 

Ved avmelding 2 uker før kursstart belastes den påmeldte halvparten av beløpet. Ved avmelding nærmere dato før kurset belastes den påmeldte hele beløpet. For tillitsvalgte vil deres lokale avdeling stå økonomisk ansvarlig ved avmelding.

Krav til nærvær

Kursdeltakerne må ha deltatt på minimum 90 % av kurset for å få utdelt kursbevis. Dette for at kurset skal kunne brukes i forbindelse med søknad om veiledergodkjenning. Fraværet kan ikke komme i forbindelse med oppstarten av kurset, og vi oppfordrer til 100 % nærvær, av hensyn til kvaliteten på kurset og øvrige kursdeltakere.

Påmelding: for medlemmer og tillitsvalgte via FOs hjemmeside www.fo.no / kurs/konferanser.

FO – medlemmer: 

  • Dersom arbeidsgiver skal dekke kursavgiften må dette være avklart i forkant og full faktura adresse og nødvendige opplysninger fylles inn ved påmelding, husk referanse/formål fakturaen skal påføres
  • Dersom arbeidsgiver ikke dekker kursavgiften kan det søkes om å få dette dekket fra FO, se kriterier under. 

For tillitsvalgte:

  • FOs forbundskontor dekker utgifter til deltakeravgift og reise gjennom OU – midler, dersom det er avtalt med aktuell fylkesavdeling i forkant. 
  • Ta kontakt med ditt fylkeskontor for bekreftelse på at du er tillitsvalgt, som du sender med ved påmelding. 
  • Blant tillitsvalgte er det hovedtillitsvalgte (klubbtillitsvalgte) og plasstillitsvalgte som prioriteres.

Påmelding for ikke medlemmer:

Send påmelding via mail til: kontor@fo.no

Dersom arbeidsgiver skal dekke kursavgiften må dette være avklart i forkant og full faktura adresse og nødvendige opplysninger fylles inn ved påmelding, husk referanse/formål fakturaen skal påføres.

Kriterier ved søknad om dekking av deltakeravgift og reisekostnader for FO medlemmer uten tillitsverv.

Det er mulig for FO medlemmer å søke om å få veilederkurset dekket gjennom FO. 
Dette må være søkt om og avklart i god tid før kurset starter.

Kriterier:

  • Søker er medlem i FO og har ingen tillitsverv som gir mulighet til å få dette dekket gjennom OU – midler.
  • Det skal være forsøkt dekket av arbeidsgiver som har avgitt et skriftlig, begrunnet avslag. Dette vedlegges søknaden.
  • Søker er på vei til å fullføre veiledergodkjenning som FO – godkjent veileder, det vil si at øvrige krav i en veiledergodkjenning er påbegynt. 
  • Det legges ved en beskrivelse på hvor langt man er kommet i godkjenningsløpet og en plan for når man skal være ferdig og klar med en søknad om veiledergodkjenning.

Søknad sendes til kontor@fo.no

Merk søknad med: Søknad «veilederkurs, medlemskurs ikke OU - finansierte»

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 12.11.2019