Kontrollkomiteen skal bestå av en leder og to medlemmer, men består per dags dato av en leder og ett medlem. Vi ønsker å fylle det ledige vervet med en student som har et skarpt blikk og liker å utfordre seg selv. Vervet krever ingen forkunnskaper, men det er et pluss om man har erfaring med frivillige organisasjoner, studentarbeid ol. Tiltredelse skjer snarest og vervet varer til og med 31.12.21. 

Å være medlem i kontrollkomiteen innebærer følgende ansvar: 

  • Å overse at vedtak gjøres i tråd med FO og FO-Studentenes styringsdokumenter

  • Å se til at sentralstyret og valgkomiteen arbeider ut fra vedtektene

  • Komiteen skal være rådgivende for sentralstyret og valgkomiteen i spørsmål om tolkning av vedtekter 

  • Kontrollkomiteen skal behandle mistillitsforslag, og spørsmål om habilitet innad i organisasjonen 

Man blir gitt opplæring og oppfølging av leder for kontrollkomiteen, samt fra FOs studentrådgiver. Etter endt verv blir man gitt attest fra studentrådgiver og studentrådgiver kan om ønskelig stille som referanse. Dette er et viktig og lærerikt, men ikke for tidkrevende, verv, som gir deg relevant erfaring knyttet til studie. Kontrollkomiteen blir i tillegg invitert til alle sentrale arrangement i regi av FO-Studentene. Å være en del av FO-Studentene gir deg på den måten et faglig- og sosialt nettverk. Utgifter knyttet til deltakelse blir dekket av FO-Studentene. 

Ta kontakt med valgkomiteen via g.dyrset@stud.uis.no om du er interessert eller lurer på noe. Hvis du vil sjekke ut litt mer på egenhånd, kan du lete deg gjennom hjemmesiden vår. Her ligger dokumentene FO-Studentene arbeider med, og nyhetssaker bl.a. I tillegg er vi på Facebook og Instagram.