FO-Studentenes sentralstyre har nå ledig verv som studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer. Vervet varer til 31.12.21 og krever ingen forkunnskaper. Du vil bli en del av et sentralstyre med plass til 6 studenter, samt vil du bli gitt tett oppfølging av studentrådgiver.

Sentralstyret består av leder, nestleder, studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer, studentrepresentant i profesjonsrådet for vernepleiere, studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoger og studentrepresentant i Velferdsviterutvalget.

Som studentrepresentant i profesjonsrådet for sosionomer får du tilgang til et faglig nettverk. Både gjennom FO-Studentenes arrangementer, men også gjennom FOs profesjonsråd for sosionomer. Her vil du være studentenes representant og arbeide med faglige interesser politisk og på samfunnsnivå. Profesjonsrådet for sosionomer har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser
i spørsmål om bachelorutdanningene og videreutdannninger, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

Den viktigste oppgaven til FO-Studentene er å være en politisk pådriver for medlemmenes fag- og studentpolitiske interesser. FO-Studentene fremmer saker som økt studiestøtte, universell utforming på studiestedene og økt kvalitet og relevans på praksisstudier. Samtidig uttaler FO-Studentene seg om, og kjemper for, saker som gjelder menneskene vi en dag skal arbeide for og med. Gjennom å forbedre utdanningene, kan man som kommende sosialarbeider være med å gi et bedre tilbud til dem man senere vil møte i yrkeslivet.

Det meste av arbeidet blir gjennomført i møtehelgene, men det kan falle arbeidsoppgaver på hver enkelt i styret, utenom møtene. Samtidig er man opptatt av at man først og fremst er studenter. Sentralstyret har cirka 7 sentralstyremøter i året med møteplikt. I tillegg til styremøtene deltar sentralstyret på FO-Studentenes årlige arrangement. Disse arrangementene arrangerer sentralstyret sammen med studentrådgiver. Sentralstyret samarbeider også med studentrådgiver om rekruttering, oppfølging av lokallag, å gi innspill på aktuelle saker og representere FO-Studentene utad.

Å være engasjert i FO-Studentene gir deg organisasjonserfaring og attest fra studentrådgiver. Man blir godt kjent med hverandre i sentralstyret, og i løpet av en møtehelg spiser man alle måltid sammen og setter av tid til å bli kjent. Det er også tradisjon å legge en av møtehelgene til en utenlandstur. Alle utgifter til å delta blir dekket.

Ta kontakt med valgkomiteen via g.dyrset@stud.uis.no om du er interessert eller lurer på noe. Hvis du vil sjekke ut litt mer på egenhånd, kan du lete deg gjennom hjemmesiden vår. Her ligger dokumentene vi arbeider med, og nyhetssaker bl.a. I tillegg er vi på Facebook: https://www.facebook.com/fostudentene og Instagram: https://www.instagram.com/fo_studentene/