Sentralstyret har behov for en kandidat som kan være til stede på alle, eller de absolutt fleste, av møtedatoene og konferansene. Ettersom det er landsmøte i år (arrangeres hvert 4. år), er det en del mer arbeid tilknyttet vervet enn normalt, og det må kandidater være forberedt på. Det må påregnes arbeid også mellom møtene. Her er en oversikt over satte datoer i perioden:

 

Sentrale samlinger:

  • 13.-15. september – Leder- og nestledersamling
  • 1.-3. november – Årsmøte

 

Sentralstyremøter:

  • Det vil bli avtalt sentralstyremøter en helg i september og en i oktober. Datoene settes under august-møtet.

 

Andre aktiviteter:

  • 18.-20. oktober – Møte for landsmøtedelegasjonen med varaer
  • 20.-24. november – Landsmøtet

 

Dersom du er interessert, men det er datoer som ikke passer for deg, kan du ta kontakt for å drøfte om det gjør at du er uaktuell for vervet eller om det går bra. Det er ikke nødvendig med erfaring fra tidligere. Alle FO-Studenter kan søke vervet som nestleder.  

 

Er du interessert i å vite mer, eller ønsker å melde deg til vervet? Kontakt oss på post@fostudentene.no

Vi åpner for at de som søker vervet kan få lov til å delta på sentralstyremøtet 10.-11. august og Arendalsuka 12.-18. august. Man vil da være observatør og det vil fungere som en hospitering for å få et inntrykk av hvordan det er å være med i sentralstyret. Dette må gis beskjed om innen torsdag 8. august.