FO-Studentenes sentralstyre består av seks medlemmer: Leder, nestleder, og en representant for hver av våre fire utdanninger. Som medlem av sentralstyret, får du være med på å kjempe våre politiske kamper, jobbe for bedre kvalitet på utdanningene våre, bygge opp lokallagsstyrer fra Alta til Kristiansand og arrangere store konferanser og samlinger.

Som representant for velferdsviterne vil du ha et særskilt ansvar for å jobbe for velferdsviternes interesser i FO-Studentene. Samtidig har hele styret et felles ansvar for FO-Studentene som helhet.

Sentralstyret møtes ca. en gang i måneden, og det må påregnes arbeid mellom møtene. I tillegg arrangeres det møter i velferdsviterutvalget ca. tre ganger i året.  Alt av utgifter til å delta vil bli dekket.

Å være med i sentralstyret er først og fremst veldig gøy. Du får mulighet til å påvirke, utvikle deg som fagperson, og du opparbeider deg god organisasjonskompetanse. Organisasjonskompetanse er noe som de fleste får bruk for i arbeidslivet, og noe som verdsettes av arbeidsgivere ved ansettelse.

Vervet krever ikke forkunskaper, bare at du studerer arbeids- og velferdsfag, og at du er medlem av FO-Studentene.

 

Er du interessert i å vite mer, eller ønsker å melde deg som kandidat? Send en mail til post@fostudentene.no