Vi utlyser 7 ledige verv som vara til FO-Studentenes landsmøtedelegasjon. Landsmøtet blir avholdt 20. til 24. november. 

Landsmøtet til FO er organisasjonens øverste organ hvor representanter fra alle fylkesavdelingene, FOs landsstyre og FO-Studentene kommer. Det avholdes hvert fjerde år. Man velger nytt arbeidsutvalg og vedtar vedtekter og prinsipprogram. FO-Studentene sender med seg 12 delegater og en delegasjonsleder på møtet, dette er en av de største delegasjonene som kommer til å være tilstede. Delegatene ble valgt ved åpent valg under FO-Studentenes lokallagskonferanse i Sogndal 2019. Det ble også valgt 5 varaer. Det er fortsatt 7 ledige verv som varaer igjen. Da vi vil ha en vara til hver delegat. Landstinget til FO-Studentene vedtok at valgkomiteen fikk rettighet til å supplere de siste 7 varaene.

Om du er interessert ber vi deg sende en mail til valgkomite leder Sander Rød (sander.roed@outlook.com) med det følgende informasjon:

Studieretning og kull

Studiested

En liten teks om deg selv og hvorfor vi skal velge deg som vara

 

Mvh.

Valgkomiteen