16. november 2020 markerte FO likelønnsdagen. Kvinner tjener fremdeles bare om lag 87 prosent av det menn gjør. Hvis vi legger statistikken til grunn, jobber kvinner i Norge i teorien gratis ut året fra 16. november. Dette er en statistikk FO jobber for å endre. Derfor markerer vi likelønnsdagen.

Slik markerte vi likelønnsdagen 2020