Søk

Du er her:

Ledernes lønns- og arbeidsforhold

FO er opptatt av å sikre våre ledermedlemmer gode og forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår.

Vilkårene for lederne er regulert av lov, tariffavtale og individuelle avtaler.

I tillegg til arbeidsavtalen, har mange ledere inngått en lederavtale med sin arbeidsgiver. Som ledermedlem kan du henvende deg til FOs tillitsvalgte ved inngåelse og endring av din individuelle avtale.

De fleste av FOs ledermedlemmer er omfattet av en tariffavtale. Tariffavtalene kan inneholde noen særlige bestemmelser eller unntak for ledere. Spesielt gjelder dette overtids- og lønnsbestemmelser. Ut over dette vil de alminnelige vilkårene i tariffavtalen gjelder.

Hovedavtaler og tariffavtaler.

Tariffoppgjøret 2014

 • Tiden er inne for politisk streik

  08.12.2014

  Fellesorganisasjonen (FO) slutter opp om LO-sekretariatets vedtak i dag om å iverksette en to timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar. - Hvis politisk streik noen gang skal tas i bruk, må det være nå, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik. FO kommer tilbake med mer informasjon om tidspunkt og iverksettelse når dette er klart.

 • FO-forslag opp i Stortinget

  18.11.2014

  Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) har, sammen med flere andre Ap-representanter, fremmet et representantforslag om et tryggere arbeidsmiljø for arbeidstakere i volds- og trygghetsutsatte yrker.

 • Skremmende utviklingstendenser

  14.11.2014

  Fafo-rapporten om den nordiske modellen, peker på skremmende utviklingstendenser, sier FO-leder Mimmi Kvisvik i en kommentar til rapporten NordMod 2030 som presenteres denne uken.

 • Tapte i Arbeidsretten

  16.10.2014

  FO fikk ikke medhold i vår forståelse om at arbeidstakere i KS er forsikret på reise til/fra jobb på samme vilkår som ved yrkesskade. Det er dermed kun ytelsene som er de samme som ved ordinære erstatningsoppgjør etter yrkesskade.

 • Konflikthåndtering

  14.03.2014

  Ledermedlemmer som henvender seg til FO vedrørende konflikter knyttet til sitt eget arbeidsforhold har krav på veiledning, bistand og rådgivning på lik linje med øvrige medlemmer.

Hovedkontakter

Ledermedlemmer kan få hjelp gjennom sin FO-avdeling

FO-avdelingene

Prosjektgruppa for FOs tilbud til ledermedlemmer kan kontaktes gjennom

Margrethe Lied  | 915 19 634

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen Adgruppen AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning