Virke-HUK-forhandlingene 2024
Ole Henrik Kråkenes forhandlet for FO i Virke-Huk-område.

Avtalene det gjelder er overenskomsten for barnehager, helse- og sosiale tjenester og utdanning. Dette er avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor. Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte.

I tillegg er det enighet om overenskomst for spesialisthelsetjenesten, med lønnsstruktur som i Spekter helse. 

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som vanligvis forhandles samtidig. I år ble den statlige delen utsatt.

- Vi har fått til et lønnsoppgjør som er på linje med oppgjøret i kommunal sektor og Spekter helse. Dette sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft og er et rettferdig og godt lønnsoppgjør. Vi er godt fornøyde og ser fram til å legge dette fram for medlemmene i en uravstemning, sier AU-medlem Ole Henrik Kråkenes som har ledet forhandlingene for FO. 

FO forhandlet i sammenslutning med LO-forbundene Fagforbundet, NTL, Creo og Skolenes Landsforbund.

Avtalene fordeler seg etter hvilket avtaleområde de dekker. De er like når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår.

Partene er nå blitt enige om overenskomster med en lønnsstruktur lik kommunal sektor (KS):

  • Landsoverenskomst for barnehager (KS lik).
  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester (KS lik)
  • Landsoverenskomst for utdanning (KS lik).

Avtalen med lønnsstruktur lik Spekter helse:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Spekter helse lik).

Har du spørsmål eller er usikker på hvilken avtale som gjelder for deg? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller din FO-avdeling.

Protokollen fra Virke-HUK område finner du her. (PDF, 411KB)