Fra standen

Torunn

Mange fine samtaler med studenter. De fleste vi prater med er allerede organisert hos oss, men av og til treffer vi på en eller to som ikke er det.

Enkelte av de som underviser eller er ansvarlige for barnevernpedagog- og vernepleierstudiene har vært innom vår stand og vi har bl.a. snakket om praksisplasser for studenter på vernepleierutdanninga.

FO’ere ute i kommunene og på andre aktuelle arbeidsplasser som Signo, Sykehuset Telemark, Bufetat, Borgestadklinikken m.fl. har vi også fått anledning til å prate litt med i dag