Fashad Mosheni

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik møtte i dag statens ansatte på Kartellkonferansen. Farshad Mohseni er FOs virksomhetstillitsvalgt i Politietaten. Han ba regjeringen innføre tillitsreformen i flere statlige virksomheter. 

– De ansattes kompetanse er vår viktigste ressurs. Vi må lytte til dem og trenger en tillitsreform som gjør at de vår brukt kompetansen sin, sa han i innlegget sitt til ministeren.

Farshad gjør en flott jobb for FO’ere i politietaten og har bidratt til å øke antall medlemmer i etaten, i tillegg er han styremedlem i FO Vestfold og Telemark.