Torund og Oddvar

Fylkesleder Torunn Bredvei Steinsholt og 2.vara til LS Oddvar Gran har deltatt i møtet, og begge tok ordet og brukte talestolen.

I tillegg til vanlige LS-saker så har det vært besøk fra Kjersti Løken Stavrum, leder i ytringsfrihetkommisjonen og hun la frem utredningen «En åpen og opplyst offentlig samtale», NOU 2022:9. Hege Nilssen, som er ny direktør i Bufdir var også på besøk.

 Det har vært mange spennende saker i LS, bl.a en god debatt om avdelingsstruktur og i den forbindelse sammensetning av landsstyret i FO. Stønadskasse ved dødsfall var også en av sakene som var på sakslisten med innstilling om at dette ikke skulle tiltres. Etter styrebehandling i vårt eget styre 17.10.22 ba styret om at fylkesleder i LS skulle komme med et endringsforslag i denne saken og følgende endringsforslag ble fremmet: «Oppretting av stønadskasse bør konsekvensutredes før man tar en avgjørelse». Forslaget fra Vestfold og Telemark falt ved avstemming.  

FO vokser og målet om 35.000 medlemmer til Landsmøtet i november 2023 er absolutt overkommelig! Det er også gledelig å få med seg at FO Telemark og Vestfold har god synlighet i media, vi ligger på 3.plass av alle avdelingene i en oversikt fra Retriver.

Landsstyresaker er tilgjengelig for alle FO-medlemmer. Logg deg inn på Min side -> Landsstyrepapirer

Mvh Torunn