Avstemming

Bente Årset

Dag 1 var fokus på nytt fra klubbene, orienteringer fra fylkesavdelingen, revidert budsjett og styringsbudsjett for 2023, samt landsstyresaker, informasjon om FOs landsmøte i 2023 og ikke minst hvilken vei FO Vestfold og Telemark ønsker å gå når fylket vårt splittes opp igjen i 2024. Etter gruppearbeid, fremlegg i plenum og god debatt ble det fattet et enstemmig vedtak: FO Vestfold og Telemark ønsker å forbli en avdeling når Vestfold og Telemark fylke splittes fra 1.1.2024. 

Hilde Fjellanger

 

 

 

Vi fikk også gjort flere viktige valg på representantskapsmøtet. Vi har valgt inn Kjell Arne Lie, htv i Horten kommune, inn i FO Vestfold og Telemarks styre. Han er barnevernspedagog. Vi har også valgt delegater til FOs landsmøte.

På dag 2 hadde representantskapet opplæring i bruk av tillitsvalgtverktøyet, nettbutikk, GDPR og bruk av teams for representantskap, fylkesstyret og utvalg. Vi rakk også å få litt informasjon om Ghirass barnekultursenter i Palestina.

Joachim Lunde