FO er det eneste forbundet der alle tillitsvalgte er utdannet som barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere eller velferdsvitere. Det gjør at de som skal hjelpe deg lokalt er godt kjent med ditt fagfelt, dine rettigheter og typiske utfordringer innen ditt yrke. 

 

Hva koster medlemskapet? 

Å være medlem i FO koster 1,6 prosent av lønnen din per måned, pluss 70 kr hver måned for 
markedets beste innboforsikring. Innbakt i prisen får du også juridisk og faglig bistand, og medlemsbladet Fontene og Fontene forskning. I tillegg gjør FO en gratis vurdering av søknader eller utdanningsløp for å få godkjenning som f.eks. veileder eller kliniker.»

Studenter som melder seg inn i FO betaler kun 250 kr per semester.

 

FO er en del av LO-familien

FO er et forbund under LO. Sammen med LO har vi nesten en million arbeidstakere i ryggen. Dette gir oss stor gjennomslagskraft når vi forhandler om din lønn, din pensjon og dine arbeidsvilkår. Samtidig er vi partipolitisk nøytrale. I FO er det plass til alle, uavhengig av politisk ståsted.