STÅR IKKE ALENE: Medlemmer med LO Favørs advokatforsikring får hjelp til å håndtere konflikter.
STÅR IKKE ALENE: Medlemmer med LO Favørs advokatforsikring får hjelp til å håndtere konflikter.

Med LOfavør Advokatforsikring får medlemmer tilgang til dyktige advokater. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien på 167,- per måned. Advokatforsikringen vil gjelde for både deg og din ektefelle/partner og barn i husstanden som er under 20 år. 

PODCAST: Naborett om trær, busker og bråk - her kan du høre det rykende ferske webinaret fra HELP i samarbeid med LO Favør.

Du kan få advokathjelp på følgende områder: 

  • Barne- og familierett omfatter blant annet forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn – vi løser mange saker etter samlivsbrudd om økonomi, bosted og samvær.
  • Arv skaper dessverre konflikter i familien. Ikke alle er enige om hvem som skal arve hytta, og selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp.
  • Førerkortbeslag i og utenfor arbeidsforhold skaper store vansker for både transportarbeidere og andre. Vi hjelper deg når du blir fratatt førerkortet urettmessig.
  • Krenkende nettpubliseringer øker i omfang. Vi kan hjelpe deg med å kreve innhold slettet, enten det rammer deg selv eller andre i husstanden.
  • Forbrukerkjøp av varer og tjenester dekkes også, for eksempel hvis du har kjøpt en bruktbil som plutselig havarerer, eller du mener du har betalt for mye for service.
  • Fast eiendom dekker nabotvister, husleierett og plan- og bygningsrett. Vi hjelper deg mot en problematisk nabo, huseier eller leietaker, eller hvis du trenger råd i en byggesak.
  • Forsikringssaker gjelder forsikringsoppgjør om bolig, båt, kjøretøy eller reise.

Les mer om LO Favørs advokatforsikring her